De “shalom” verklaring

Verklaring gericht aan onze Joodse broeders en zusters in het Verenigd Koninkrijk, Israël en overal ter de wereld.

Ik, ondergetekende Vandeput Raymond, voorganger en Nigel Goodrick, van de Belgische coalitie voor Israël.

En vertegenwoordigende het Israëlisch consistorie in België – Julien Klener en Philippe Markiewicz

Op de bijeenkomst Shalom Festival op 30 augustus 2015

Wij bevestigen als christenen dat zeer veel van onze geestelijke inspiratie komt vanuit de Hebreeuwse Bijbel.

Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem

We appreciëren ten diepste  dat Israël het enige land in het Midden-Oosten is dat godsdienstvrijheid toelaat voor alle zijn burgers en waar een Christelijke gemeenschap groeit.

Wij treuren samen met families in Israël en het gehele Midden-Oosten die geliefden hebben verloren en staan naast hun. Dit geldt ook voor  zij die vervolgd worden door het toenemende gewelddadige extremisme  en de intolerantie in deze regio.  

Wij bidden dat de aanstokers van moeilijkheden en van verdeeldheid zullen gedwarsboomd worden in hun plannen. We bidden ook dat de visie en het geduld van de vredestichters beloond zal worden zodat de profetie van Jesaja (Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen)  en de uitspraak van Jezus (Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden) spoedig realiteit zal worden.  

We ervaren ook bijstand (hulp) van de levendigheid van de Staat Israël, van zijn democratisch politiek stelsel, zijn academische en culturele creativiteit en hun opvallende bijdrage aan menselijkheid op het gebeid van wetenschap en techniek.

We doen ook een oproep op geestelijke leiders en verkozen vertegenwoordigers van onze natie om onvermoeibaar antisemitisme en gewelddadig extremisme te bestrijden over gans de wereld en om begrip en samenwerking met de bevolkingen van onze natie en Israël te bevorderen.