ALLIANTIE VOOR DE VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

De Alliantie voor de Vrede in het Midden-Oosten brengt diverse mensen en organisaties samen vanuit de Christelijke en Joodse wereld. Hun doel is om 1) een interreligieuze dialoog op gang te brengen om co-existentie, tolerantie en een vrije meningsuiting te bevorderen, als antwoord op agressie en geweld, 2) om een gemeenschappelijke stem te zijn voor Israël en de Joodse gemeenschap in België – als enige hoop voor stabiliteit en gelijke rechten voor allen in het Midden-Oosten en 3) op te komen voor de rechten en de levens van vervolgde Christenen.

www.Alliance4Peace.be

BELGISCHE COALITIE VOOR ISRAEL

De Belgische Coalitie voor Israël is een christelijke organisatie die streeft naar betere relaties tussen Israël en België. Ze staan naast het Joodse volk en proberen de christelijke gemeenschap bewust te maken van de Bijbelse waarheden over Israël en de huidige wereldgebeurtenissen. De BCI moedigt het vreedzaam samenleven tussen Joden en Arabieren aan en wil antisemitisme in al zijn vormen in België bestrijden, zowel in de media als in politieke ontwikkelingen. Daarnaast gelooft ze dat vriendschap en steun aan de Joodse mensen een Bijbelse opdracht is voor elke christen.

B’NAI B’RITH

B’nai B’rith (Kinderen van het Verbond) is de oudste Joodse dienstverlenende organisatie ter wereld. Het zet zich in voor de veiligheid en continuïteit van het Joodse volk en de staat Israël en werkt ook aan de bestrijding van antisemitisme. Haar missie is om personen van het joodse geloof te verenigen en de joodse identiteit te versterken, brede diensten te verlenen ten behoeve van senioren en belangenbehartiging en actie namens joden over de hele wereld te vergemakkelijken.

www.bnaibritheurope.org

KOINONIA MINISTRIES

Koinonia is een christelijke interkerkelijke organisatie met vier voorname doelstellingen : ontwikkelingswerk, interkerkelijke eenheid, het Goede Nieuws brengen en verzoening. De organisatie is gevestigd in België en is de medeoprichter van het Shalomfestival en van de Belgische Coalitie voor Israël.

www.koinonia.be

ORT BELGIUM

ORT is één van ‘s werelds oudste en grootste Ngo’s die zich toelegt op onderwijs en beroepsopleiding en is opgericht in 1880 in Sint-Petersburg. World ORT is een leider in de toepassing en het onderwijs van geavanceerde technologie op middelbare school- en universiteitsniveau evenals in specifieke professionele trainingsprogramma’s. Het heeft elk jaar meer dan 250.000 studenten, joodse en niet-joodse, die haar programma’s, trainingscentra en scholen kunnen benutten in 100 landen over de hele wereld.

www.ortbelgium.org

A-NET

A-Net is de grootste protestantse denominatie in België en heeft meer dan 100 aangesloten kerken. De organisatie vertegenwoordigd gemeentes met verschillende talen in heel België en gelooft dat alle raciale en culturele barrières in Christus zijn vernietigd en dat God wordt verheerlijkt door eenheid in verscheidenheid, in plaats van in uniformiteit.

www.acmf.be

CHRISTENEN VOOR ISRAEL

‘Christenen voor Israël’ wil in België, Nederland en wereldwijd bewustwording creëren over de betekenis van het Joodse volk in de Bijbel. Het geeft betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël en staat solidair met Israël en verwerpt elke vorm van antisemitisme.

www.christenenvoorisrael.nl

CHRETIENS AMIS D’ISRAEL

‘Chretiens Amis d’Israel’ (Christen Vrienden van Israël) wil de christelijke wereld bewust maken van de verantwoordelijkheid van de Kerk tegenover het Joodse volk. Haar missie is om het volk Israël te ondersteunen en solidair met hen te zijn, door waar nodig informatie en praktische hulp te bieden.

www.caibelgique.net

JOODS ACTUEEL

Joods Actueel is de opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad, dat gesticht werd in 1954. Joods Actueel brengt nieuws, duiding en achtergrond over de belangrijkste gebeurtenissen op Joods vlak. Ook wordt er ruime aandacht besteed aan cultuur en religie. Lifestyle, boekrecensies, film, muziek komen natuurlijk ook aan bod. Joods Actueel is het enige Nederlandstalige Joodse magazine van België.

www.joodsactueel.be

FORUM DER JOODSE ORGANISATIES

Sinds 1994 is het “FORUM” de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van België voor het Vlaamse landsgedeelte.De hoofddoeleinden van het FORUM hebben betrekking op o.a.:

  • Opvoeding en herdenking van de Holocaust;
  • Strijd tegen racisme, jodenhaat en tegen negationisme en xenophobie;
  • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël;
  • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen en buiten de joodse gemeenschap.

www.fjo.be

BELGIUM FRIENDS OF ISRAEL

‘Belgische Vrienden van Israël’ is een vzw die bruggen wil bouwen tussen beide landen. Wij zijn pro-Israël, pro-Palestijns en pro-vrede en geloven dat dialoog, samenwerking en goede wil de sleutel zijn tot een welvarende toekomst voor iedereen. Israël is een levendige westerse democratie met gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ras, etniciteit, godsdienst, geslacht of vermogen. Helaas is er veel bevooroordeelde en verkeerde informatie over Israël. BFOI (Belgian Friends of Israel) wil dit rechtzetten door conferenties en reizen naar Israël te organiseren. Mensen kunnen dan zelf met de realiteit kennismaken.

http://www.facebook.com/BelgianFOI

Artboard 432x298