Shalom Festival

Dit kleurrijke en multiculturele evenement gaat jaarlijks door in Brussel en Antwerpen. Het is een samenwerking tussen de evangelische christenen en de Joodse gemeenschap van Antwerpen en Brussel. Elk met behoud van hun eigen identiteit, treden ze samen naar buiten met een boodschap van vrede naar het grote publiek, op straat en in de media.

 

-Enkele uitspraken op het festival-

En zo hebben gedurende 2000 jaar de Joden van generatie op generatie ditzelfde Bijbelvers herhaald: ‘Indien ik u zou vergeten, o Jeruzalem, dan mag mijn rechterhand mij vergeten.’ Vandaag zijn het andere verzen die ons op de lippen liggen: ‘Bid Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: Vrede zij in u.’

Opperrabbijn Albert Guigui

“Toonaangevend op zoveel terreinen rond milieu is het Beloofde Land en steeds meer landen, bedrijven en personen overal ter wereld maken daar gebruik van. De Israëlische  druppeltechnologie kent iedereen wel. Het minder gekende verhaal achter de landbouwkundige innovaties  is dat ze zijn ontstaan als antwoord op een noodsituatie toen men voor de oprichting van de staat Israël, geen zaden meer wilde verkopen aan de Joden. Niet met een klimaatmars maar met hoop gingen Israëlieten aan de slag. Geen paniek, geen gespijbel en geen aanklacht naar anderen toe. Zo is het heropleven van de natuur en het planten van bomen in Israël tot stand gekomen. Dat is geen sinecure als je weet dat maar liefst 60% van het land woestijngebied is. Israël kende een ecorealisme nog voor de term ooit bedacht werd. De belangrijkste boodschap is hoop. Mensen zijn tot uitzonderlijke prestaties in staat om problemen op te lossen. Israël is een licht voor de naties ook hierin.”

MichaEl Freilich, Kamerlid (N-VA),

 “Shalom kan niet blind zijn voor de waarheid en voor gerechtigheid. Als nageslacht van generaties die het joodse volk met vreselijke pijn en vervolging kwaad hebben aangedaan, verontschuldigen we ons en meer dan ooit willen we ingaan op de oproep vanuit de Tenach, om te bidden voor jullie vrede en de vrede van Jeruzalem.’’

Leo Maeckelberghe, voorganger van Philadelphia Evangelische Kerk in Antwerpen Hoboken.

“Tijdens de terreur van de raketaanvallen in Yated, een klein stadje dat dichtbij de grens met de Gazastrook gelegen is, besloot ik de angst te overstijgen en iets vanuit die vernieling te scheppen. Twee maal heb ik de aanslagen overleefd. De instrumenten van de dood smeedde ik om tot objecten met een betekenis van schoonheid en vrede. Mijn boodschap aan de tegenstanders is dat praten beter dan oorlog voeren is. Mijn inspiratie is de Bijbelse uitspraak van de profeet Jesaja 2:4b ‘zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen’.”

Yaron Bob, Israëlische onderwijzer en kunstenaar-smid van Rockets to Roses.

De multiculturele samenleving in Israël is een realiteit. 20% van de Israëlische bevolking bestaat uit Arabieren.’

Charlotte Gutman, voorzitster België van ‘ORT WORLD’ onderwijsnetwerk