PERSBERICHT

Onder een open hemel vond gisteren het Shalomfestival plaats en dit in alle aspecten. Mede dank zij het mooie weer was er een grote opkomst. Opvallend was de aanwezigheid van mensen van verschillende achtergronden: zowel van  eigen bodem als uit Azië en Afrika, evangelische christenen alsook religieuze en seculiere joden, volksvertegenwoordigers van verschillende partijen naast sociale journalisten; zo uiteenlopend waren de sprekers, de bezoekers maar ook de medewerkers . Het was een bijzondere vermenging van geloof en samenleving in een gezonde verhouding. Het geheel werd opgeluisterd door zang, dans en cultuur. Het belangrijkste echter was het onderlinge respect, de nadrukkelijke wens tot vriendschap, samenwerking en vrede, niet alleen onder de volkeren maar ook in onze eigen thuisstad, Antwerpen. Deze vrede kan echter alleen bereikt worden door te steunen op democratie en Joods-Christelijke beginselen, was de boodschap.

In eigen woorden drukten de sprekers hun boodschap uit.

“Vrede wordt niet bereikt door passiviteit maar eist een  collectieve inzet voor fundamentele menselijke waarden gebaseerd  op diversiteit en respect voor elkaars identiteit” zei André Gantman, … en feliciteerde de organisatoren van het Shalomfestival voor hun jarenlange inspanningen in de strijd voor de mensenrechten.

In deze moeilijke tijden voor Israël en het Midden-Oosten,  staat het joodse volk staat des te meer in voor solidariteit voor elkaar maar ook voor buurlanden, zei de voorzitter van B’nai B’rith Antwerpen, Willy Khan, bij het openen van de 8e editie van het evenement. Hij deelde verder het verlangen van zijn gemeenschap en volk naar VREDE, als een erfenis voor eigen kinderen en voor die van de buurlanden.

“Men zou kunnen zeggen dat de wereld in Antwerpen leeft”, zei parlementslid, Annick De Ridder. In vrede met elkaar leven, benadrukte ze verder, is niet vanzelfsprekend  maar vraagt naar een democratische omkadering waar het delen en het respect voor elkaar een behouden recht blijft, is het in Antwerpen of in het Midden-Oosten.

Net zoals Europa een balans tracht te vinden in de recente  vluchtelingeninstroom uit het Midden-Oosten, tussen solidariteit en het behouden van eigen identiteit, streeft Israël met alle middelen naar het beschermen van haar burgers, als de enige democratie in een gebied van conflictlanden en dictaturen, zei Benoit Mores, VLD en toont aan als oplossing: “Culturele bruggen bouwen, draagt bij tot het voeden van de vrijheid en de beweging naar positieve verandering. Het zijn deze bruggen waaraan wij moeten werken in onze stad, Antwerpen en in gans de wereld. Of zoals het heilige boek het uitdrukt in Spreuken 8:17 “Wie mij lief heeft, heb ik lief; en wie mij zoekt, zal me vinden.” Dat is waar Shalom (vrede) voor staat!

Dankbaar maar ook verdrietig klonk de vice-ambassadrice van Israël terwijl ze de organisatie en bezoekers van het evenement begroette, verbaasd over de manier dat de pers Israël, als de dader blijft afschilderen, terwijl er nu dagelijks onschuldige burgerslachtoffers vallen door geweld en moordaanslagen.

Middenin het evenement, werd de vredesverklaring ‘Shalom’ voorgelezen door de voorzitster van Koinonia Ministries, Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou, die met dankbaarheid de joodse gemeenschap aansprak, erkentelijk over de joodse wortels en erfenis van het Christendom en onze brede samenleving. Ze sprak haar solidariteit uit, namens de Christelijke gemeenschap, aan de families van de slachtoffers in Israël en het Midden-Oosten en dankbaarheid over Israël als de enige plaats in de Midden-Oosten waar Christenen en andere gemeenschappen in alle vrijheid hun geloof kunnen beleven.

Ze riep als laatste, namens het Shalomfestival, geestelijke leiders en volksvertegenwoordigers op, om te vechten tegen antisemitisme en elke vorm van religieus extremisme wereldwijd en anderzijds het versterken van het begrip voor elkaar en het samenleven tussen volkeren in ons land en Israël.

Het Shalomfestival is een initiatief van de Alliantie voor Vrede in het Midden-Oosten, de Belgische Coalitie voor Israël, B’nai B’rith Antwerpen, Koinonia Ministries, ORT Belgium, Christenen voor Israël, Beautiful Israel, Anet en Chrétiens Amis d’Israël.