Persbericht Shalomfestival 2021 Antwerpen

‘In het verleden stond de joodse gemeenschap heel argwanend tegenover een uitgestoken hand van andere geloofsgemeenschappen. Hebben ze het echt goed met ons voor of willen ze ons bekeren of zo? Maar hier wordt bewezen dat er in alle openheid en met respect voor elkaars eigenheid kan worden samengewerkt. Het is een bont gezelschap. En het weer werkte ook nog eens mee… al onze gebeden werden verhoord’ aldus Michael Freilich, kamerlid in het interview van de Gazet van Antwerpen.

 

Een ongewone dag vond plaats op de Groenplaats. Als vrienden die elkaar uiteindelijk vonden was een heel gevarieerd publiek aanwezig op de stoelen en in de kraampjes, op en rondom het podium van het Shalom Festival. Jong en oud, traditioneel en hedendaags, van uiteenlopende culturen, geloof en belijdenis beleefden samen een dag in pakkende harmonie. Er was geen haat noch negativiteit te bespeuren.

 

Toch was er veel meer dan ambiance. Een doordachte boodschap van vrede, werd gebracht vanuit verschillende hoeken, aangevuld en beleefd, maakte dat het festival in woord en daad zijn naam waardig is.
‘Wat is de boodschap die we mee mogen nemen, hoe kunnen we aan vrede werken in eigen omgeving, wat zijn de sleutels onderweg naar vrede in familie, eigen stad en tot in het Midden-Oosten?’ Dit waren de vragen vanop het podium van het Shalom Festival. ‘Respect voor elkaar is het fundament’ antwoordde de Antwerpenaar M. Freilich, een praktiserend jood. Hij ging verder en legde uit dat aanvaarding en het goede toewensen aan onze naaste, onmisbare componenten zijn in het grote concept van vrede. ‘Verschillende malen per dag begroeten we mensen met het woord ‘shalom’ in onze cultuur’ benadrukte de joodse Antwerpenaar. ‘Shalom is een Bijbels woord en betekent een alles omvattende vrede.’

 

Sprekers

‘We komen op de Groenplaats in een geest van verbinding tussen mensen van goede wil. Dialoog is bij uitstek de weg naar vrede,’ zei André Gantman, lid van de gemeenteraad, stad Antwerpen, schrijver, jood en vanaf het begin zeer betrokken bij het Shalom Festival.
‘We zijn een Joodse instelling, maar onze deur staat open voor elke student die beseft dat we de waarden van het judaïsme uitdragen’, zei Charlotte Guntman, voozitster van ORT-Belgium en mede-organisatrice van het Shalom Festival.

Nick Vandeputte bracht een bemoedigende boodschap aan de joodse gemeenschap. De voormalige voorzitter van de Belgische Coalitie voor Israël zei: ‘Jullie hebben veel vrienden en er zijn veel mensen die voortdurend voor jullie bidden’. Nick, die vanaf zijn tienerjaren samen  met zijn familie joodse mensen uit Oekraïne hielp naar Israël verhuizen, zelfs toen de grenzen gesloten waren, beseft de verantwoordelijkheid van elke Christen om  het joodse volk lief te hebben en hen in de moeilijke momenten bij te staan. ‘Totale shalom-vrede is het doel van God, 329 keer in de Bijbel uitgedrukt’, was de opening van zijn toespraak.

 
 

Het Shalom Festival is een baanbrekend initiatief van de Belgische Coalitie voor Israël, georganiseerd door Koinonia, Christenen voor Israël, Chrétiens Amis d’Israel, iMove Belgium, Anet, het Joods-christelijke samenwerkingsplatform Alliantie voor de vrede in het Midden- Oosten, ORT Belgium, Beautiful Israel, WIZO, Joods Actueel, B’nai B’rith Europa, Bne Akivah en het Forum der Joodse organisaties.

Het Shalom Festival zet Israël en de joodse gemeenschap in een positief daglicht, bouwt een platform van contacten tussen joodse mensen, Evangelische Christenen en de stad, bestrijdt antisemitisme en vervalsing van feiten tegen het Joodse volk.

 

‘Shalom Festival is een wonder op zich, het verwezenlijkt wat onmogelijk lijkt te zijn, overbrugd waar een kloof was en wakkert aan wat uitgeblust leek. Meer dan alle verwachtingen loste het Shalom Festival in en maakte een krachtig statement naar de stad en de pers. Shalom-vrede is een prioriteit en waard om na te streven. Elkaar ontmoeten, leren kennen, samen eten, samen dansen ruimt vooroordelen uit de weg en maakt plaats voor aanvaarding; het smelt harten in feite samen voor de toekomst.’ Katia Van De Broeck, mede-organisatrice en dagelijks bestuurder van Koinonia.

 

Een propvolle Groenplaats werd meegesleept door de optredens van Boogie Boy. De bekende Vlaamse artiest liet voor de derde keer zijn joodse roots weerklinken op het Shalom Festival. Samen met het gospelkoor ETHIM kwam het tot een denderende apotheose tijdens het zingen van het welbekende, Joodse  lied, ‘Er is vrede in ons midden’. Vrede was er tussen de Joodse en de Evangelische gemeenschappen die de voortrekkers van het evenement ook zijn. Een veelbelovende vriendschap die al lang niet meer in haar kinderschoenen staat werd op deze dag gevierd.
De twee bands werden vergezeld door de hemelse klanken van het Hativka, gezongen door Michael Verschuren en de passionele dansstukken van Braziliaanse, Rwandese, Indonesische en multiculturele groepen die op deze manier hun steun en liefde voor Israël betuigden.
Zo vermengden jeugdgroepen zich met volwassenen in het publiek en op de dansvloer doorheen deze zeer succesvolle namiddag.

‘Ik zal zegenen wie u zegent’ las Kofi Akuoku, voorganger van ‘Kingdom Faith Ministries’ voor uit de Bijbel ,vanuit Genesis 12:3. ‘Die belofte gaf God aan de voorvader van het Joodse volk, om Zijn onvoorwaardelijke trouw aan hen te openbaren.’ Zijn statement werd beaamd door de Ghanese voorganger uit Gent, Frank Owusu.
‘Dit betekent dat de joodse gemeenschap een zegen voor onze stad is’ vulde de Braziliaanse voorganger Antonio Albino aan.
‘Waakzaam zijn voor de antisemitische propaganda in de pers’ was de oproep naar de bezoekers toe van de Kameroense voorganger Simon Khan, van ETHIM-kerk Antwerpen, t.o.v. misleidende informatie over Israël en het Joodse volk.
‘Niet anders dan een grote verontschuldiging voor de pijn en ongepaste behandeling in het verleden’  bood Leo Maeckelberghe aan, voorganger van de Evangelische Kerk Philadelphia in Hoboken.

 

Enkele Shalom uitspraken van medewerkers:

‘Fantastische organisatie! Prachtige sfeer en veel volk! Wat een geweldige geest van eenheid voor de stad!’ Elaine Elliot, Amerikaanse zendeling. ‘Fotografen en tv cameraploeg zijn fantastisch en alle medewerkers zijn op hun best ingezet, dankzij God alleen.’ Ratna Susilo, medewerker.

‘Een onvergetelijke belevenis! Het enthousiasme, de vreugde, blijdschap en verbondenheid van deze dag zal nog lang blijven nazinderen!’ Marijke Goethals, danseres.

‘Het deed Bne Akivah deugd. Het festival was hoopgevend, we zijn erg dankbaar dat we deel hebben kunnen nemen!’ Naomi Trau, standhoudster.

 

Voor meer foto’s
KLIK HIER

Voor meer informatie 
KLIK HIER