OVER

Belgian Coalition for Israel

IBAN: BE87 6511 4957 3194

 

OVER

SHALOM FESTIVAL

OVER

DE BETROKKEN ORGANISATIES

Het Shalom Festival is een gezamenlijk initiatief van de Belgische Coalitie voor Israël, de Alliantie voor de Vrede in het Midden-Oosten, B’nai B’rith, Koinonia Ministries, ORT Belgium, A-net, Beautiful Israël, Christenen voor Israël en andere Joodse en Christelijke organisaties.

 

Het partnerschap tussen de twee gemeenschappen is gebaseerd op gemeenschappelijke wortels in het geloof en wederzijds respect voor elkaars bijdrage en waarden. De boodschap van 'shalom-peace-paix-vrede-salaam' drukt de hoop uit voor vrede voor alle naties ondanks hun pijnlijke voorgeschiedenis. Een echt bewijs dat vrede kan triomferen – hoe onwaarschijnlijk dit mag lijken – over alle weerstanden.

ALLIANTIE VOOR DE VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

De Alliantie voor de Vrede in het Midden-Oosten brengt diverse mensen en organisaties samen vanuit de Christelijke en Joodse wereld. Hun doel is om 1) een interreligieuze dialoog op gang te brengen om co-existentie, tolerantie en een vrije meningsuiting te bevorderen, als antwoord op agressie en geweld, 2) om een gemeenschappelijke stem te zijn voor Israël en de Joodse gemeenschap in België – als enige hoop voor stabiliteit en gelijke rechten voor allen in het Midden-Oosten en 3) op te komen voor de rechten en de levens van vervolgde Christenen.

www.Alliance4Peace.be

 

BELGIAN COALITION FOR ISRAEL

The Belgian Coalition for Israel is a Christian organization which aims to promote better relations between Israel and Belgium. It stands alongside the Jewish people and it tries to raise awareness among the Christian community in respect of the biblical truths about Israel and the current world events today. The BCI encourages peaceful coexistence between Jews and Arabs and aims to combat anti-Semitism in all its forms in Belgium, whether in the media or in political developments.

 

B'nai B'rith

B'nai B'rith (Children of the Covenant) is the oldest Jewish service organization in the world. It is committed to the security and continuity of the Jewish people and the State of Israel, as well as working towards combating antisemitism. Its mission is to unite persons of the Jewish faith and to enhance Jewish identity, to provide broad-based services for the benefit of senior citizens, and to facilitate advocacy and action on behalf of Jews throughout the world.

www.bnaibritheurope.org

 

KOINONIA MINISTRIES

Koinonia is een christelijke interkerkelijke organisatie met vier voorname doelstellingen : ontwikkelingswerk, interkerkelijke eenheid, het Goede Nieuws brengen en verzoening. De organisatie is gevestigd in België en is de medeoprichter van het Shalomfestival en van de Belgische Coalitie voor Israël. Koinonia gelooft dat vriendschap en steun aan de Joodse mensen een bijbelse opdracht is voor elke christen.

www.koinonia.be

 

ORT Belgium

ORT is one of the world's oldest and largest NGOs dedicated to education and vocational training, having been founded in 1880 in St Petersburg. World ORT is a leader in the application and teaching of high technology at the secondary school and university level as well as in specific professional training programs. It has more than 250,000 students every year, Jewish and non-Jewish, who benefit from its programmes, training centres and schools in 100 countries worldwide.

www.ortbelgium.org

 

A-net

A-Net is the largest Protestant denomination in Belgium and has more than 100 affiliated churches. The organisation is consisted of diverse languages all over Belgium, but believes that all racial and cultural barriers were destroyed in Christ and that God is glorified by unity in diversity, rather than in uniformity.

www.acmf.be

 

The Council for a Beautiful Israel

The Council for a Beautiful Israel, CBI is een israëlische NGO. Sinds 1968 strijdt CBI dat de natie milieu vriendelijke maatregelen zou treffen. Zij viseert om haar visie van een werkelijk prachtige land te bereiken. CBI wordt gedreven door het principe dat elke burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat iedereen initiatieven moet ondernemen om voor het milieu te zorgen. Zij streeft ernaar om organisaties, steden, bedrijven en burgers te inspireren om actief een groener en schoner milieu op te bouwen.

www.israel-yafa.org.il

 

Christenen voor Israel

'Christenen voor Israel' (Christian Friends of Israel) aims to raise awareness in the Netherlands and worldwide about the significance of the Jewish people in the Bible. It provides reliable information about the country, the people and the State of Israel and stands in solidarity with Israel and rejects any form of anti-Semitism.

www.christenenvoorisrael.nl

 

Chretiens Amis d'Israel - Belgium

'Chretiens Amis d'Israel' (Christian Friends of Israel) seeks to raise awareness within the Christian world regarding the responsibility of the Church towards the Jewish people. Its mission is to support the people of Israel and to stand in solidarity with them, providing information and practical assistance when needed.

www.caibelgique.net

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved